IMG_0558.JPG
About Hans Defer

Hans Defer (1968) woont en werkt in Oostende. Van jongs af aan koesterde hij de ambitie om kunstenaar te worden maar stopte met alle artistieke activiteit in 1990.

Het onvermogen om te communiceren met zijn diep autistische zoon dat als een rode draad door zijn werk loopt was de aanleiding om vanaf 2009 opnieuw kunst te maken.

 

De toenemende ruis in zijn werken symboliseert het wegvallen van communicatielijnen. Zonder communicatie zijn we op onszelf aangewezen om een model te creëren van de wereld om ons heen.

In zijn atelier creëert hij een continuüm van tekeningen, schilderijen, foto's en video's die een neerslag vormen van zijn obsessies. De visuele taal die hij gebruikt bevat elementen uit film noir en crime scene fotografie. Zijn fascinatie voor misdaad- en crime scene fotografie resulteerde bijvoorbeeld in 'Amnesia', een installatie over de Bende van Nijvel.

Net zoals in een crime scene ontbreken er in de autistische waarneming cruciale elementen die nodig zijn om een betrouwbaar beeld van de werkelijkheid te percipiëren.

'Zijn werken zijn herkenbaar door de blauwgrijze kleuren en vervaagde vormen en silhouetten. De toeschouwer kan zijn blik niet scherpstellen, het beeld is troebel gemaakt en biedt geen heldere uitweg' (catalogustekst Watou19).

 

Zijn foto's zijn het onderwerp van een reeks digitale en fysieke manipulaties. Hij herneemt en herwerkt voortdurend oudere versies van zijn werk, herfotografeert en fotokopieert ze opnieuw en opnieuw. Na deze bewerkingen komt er een totaal nieuw beeld tevoorschijn.

Tijd vertraagt en bevriest. Foto's worden herinneringen aan gebeurtenissen die nooit hebben plaatsgevonden. Een verleden dat niet bestaat.

De originele context waarin de beelden ontstaan zijn wordt getransformeerd door het toevoegen van ruis en vervorming.

Zijn benadering van fotografie is eerder bëinvloed door punk rock en noise muziek dan door traditionele kunst

 

Zijn werken dragen geen titel maar in plaats daarvan een catalogusnummer van een systeem dat hij voor zichzelf ontwikkeld heeft . Op die manier wordt geen enkele interpretatie opgedrongen aan de toeschouwer die zo de ruimte krijgt om zelf een verhaal rond het werk te construeren.

Hans Defer (1968) lives and works in Ostend, Belgium. From an early age he had the ambition to be an artist but abandoned art in 1990. He produced nothing until 2009.

The inability to communicate with his deeply autistic son left him with many questions. Questions that he felt could only be adressed through art. So he took up where he left in 1990.The increasing noise in his work symbolises the loss of communication. Without communication we fall back on ourselves to make sense of the world around us. In his small stu

dio he creates a continuum of works: drawings, paintings, photographs and videos that reflect his main obsessions. In his visual language he uses elements from film noir and crime scene photography. In a crime scene, as in the autistic perception, crucial elements that are needed to construct a reliable image of reality are missing. His works are recognizable by the blue gray colours and faded forms and silhouettes

The viewer can't focus his gaze on the image. It is blurred and doesn't offer a way out.

His works include 'Earth is the only alien planet':(a video installation), 'A history of infamy': (a series of photographs about crime, autism and the instability of the past), 'Amnesia': (a spacial installation about the Gang of Nivelles, Belgium's most famous cold case), 'A house is not a home' (on view at Watou Kunstenfestival 2019) and 'Memories of the space age' (about the consequences of memory,entropy, love and napalm and the dreams of dead astronauts.)

 

His photographs are the subject of a series of digital and physical manipulations. He constantly reworks older versions of his work, rephotographing or photocopying them again and again. Sometimes he buries them until they're almost completely disintegrated. After these processes new images emerge. Time slows down and freezes. Photographs become memories of events that never happened. A past that doesn't exist. Destroying his memories of the original context of the image by adding noise and distortion. His approach is more influenced by punk rock and noise music than by traditional art.

His works don't carry a title but instead have a catalogue number, so no interpretation is imposed upon the viewer.Tentoonstellingen (selectie)

2013 CC Staf Versluys Bredene (solo)
Aan zee kan het waaien II, Venetiaanse Gaanderijen Oostende
2014: De tijd hervonden. Kunstenfestival Damme
2015:Transgressions: over grenzen in de kunst en daarbuiten Duinenhoeve Koksijde
2016: Sentimos, portretten en landschappen (galerie S&H De Buck)
Committed to the sea: 16 kunstenaars reflecteren over de zee, bibliotheek Oostende
Amnesia: een ruimtelijke installatie rond de Bende van Nijvel, CC De Brouckere, Torhout
2017: REPLICAS! : selected works 2014-2017 (solo) BAAi)) Oostende
2017: Elapsed time: Art Gallery Decrauw, Brussels
2017: 18de Biënnale Hedendaagse Kunst, Kasteel van Poeke 07/15 october 2017
2018: BAD BelgiumArtDesign ICC Gent 8-11 februari 2018
2018: In/side-Out Flanders Expo Gent 12-10 & 16-18 maart 2018
2018: Kunstenfestival Watou
2018: Hier is het veilig CAS Contemporary Art Space Zottegem 15-23 sept 2018
2018: Intimacy, galerie S&H De Buck
2019: Double Exposures, Concertzaal De Casino Sint Niklaas (solo)
         06/03 - 4/04
2019: Paperwork, CAPS Oostende 09/03 - 31/03
2019: Artopia, Textielfabriek Kortrijk 27/04 - 28/04
2019: Onverbloemd, Industrieel pand Bloemmolens Diksmuide
         07/07 - 25/08
2019: Kunstenfestival Watou, 29/06 - 02/09
2019: Paintings-drawings, Rivoli Building -espace #32 Brussel
         5/09 - 29/09
2019: Sweet 70: een hommage aan William Sweeltlove, CAS Contemporary Art Space Oostende 13/09 - 22/09
2019: Stadsfestival Damme Het nest tussen waarheid en herinnering
         14/09 - 08/12
2020: Slightly out of focus, Galerij Artisjok, Lier 18/1 - 01/3
2020: What we do is secret, Hans Defer & Matthieu Lobelle, galerie S&H De Buck
         15/3 - 11/4
2020: Kunstroute 'Behind the glass' 01/09 - 30/09
2020:Le parole, le immagini del desiderio, galerie S&H De Buck 13/09 - 17/10
2021: How sweet life is | Het Zoete Leven, Huis van de Fotografie, Rotterdam
          01/07-11/07
2021: Utope: Group show curated by Mieke Janssens
         Edmond Rue Deschampeleerstraat 26 1081 Molenbeek
         26/08 - 12/09
2021: Echappées belles
         Brussel: www.echappeesbelles.be
         19/08 - 30/09
2021: Kei-Art Fayard Brugge 01/10 - 03/10
2021: A Butterfly's Scream: Tentoonstelling over de grenzen van de psychiatrie
         Psychiatrisch Centrum Sint-Amandus
         24/10 - 12/12

2022: Art au centre Liège: Een kunstroute door luik 03/02 - 30/04

2022: Rook | Tabaksmuseum Wervik 02/04 - 06/11

2022: Terminus is a state of mind | Galerie Anmigo Oostende

2022: Nacht und Nebel | Kunstenhuis Harelbeke 26/05 - 03/07

2022: You want it darker | CAS Contemporary Art Space Oostende 16/07 - 31/ 07

          Duotentoonstelling met Valerie Decleer